Ondernemersfonds Teylingen van start

Welkom op de website van Ondernemersfonds Teylingen (OF Teylingen). Na een lang voorbereidingstraject is per 1 januari 2016 het Ondernemersfonds Teylingen van start gegaan. Het is een initiatief van de Teylingen Ondernemers Vereniging (TOV). De gemeente Teylingen heeft het uiteindelijk omarmd. Er waren in de afgelopen jaren vele besprekingen en bijeenkomsten (met discussies tussen voor- en tegenstanders) voor nodig. Maar in de laatste twee gemeenteraadsvergaderingen van 2015 is definitief groen licht gegeven voor de start. 2016 en 2017 zijn een proefperiode. In deze periode moet het collectieve nut van het fonds worden aangetoond.


Samenwerken en samen betalen

De Stichting Ondernemersfonds Teylingen heeft tot doel de samenwerking tussen ondernemers binnen de gemeente te bevorderen. Samen met ondernemers en bedrijven wil zij zorgen voor gezamenlijke profilering, promotie van bedrijven en de behartiging van de (economische) belangen van het bedrijfsleven. Het fonds verkrijgt via de gemeentelijke OZB-heffing - middels een subsidie - eigen financiële middelen om dit mogelijk te maken. Dit wordt geheven door een opslag op de OZB van 50 euro per 100.000 euro WOZ-waarde voor alle niet-woningen. Het fonds beheert de gelden en zorgt ervoor dat deze beschikbaar komen ten behoeve van bestedingsvoorstellen voor en door ondernemers op de bedrijventerreinen, in de kernen Warmond, Sassenheim en Voorhout en in de sector Sport.


Economisch klimaat

Bestuursvoorzitter Esther Overweter: “Er is een lange weg met veel discussies en tal van beraadslagingen afgelegd. Als bestuur van het Ondernemersfonds Teylingen zijn wij er van overtuigd dat het fonds een positieve bijdrage aan het economische klimaat in Teylingen kan leveren. Met deze motivatie gaan we aan de slag voor ondernemend Teylingen. Er zijn heel veel kansen en mogelijkheden. Wij zijn de ondernemers en bedrijven graag van dienst. Ik daag hen uit om met goede, gezamenlijke plannen te komen.”