Ondernemersfonds Teylingen

Welkom op de website van Ondernemersfonds Teylingen (OF Teylingen). Na een proefperiode van 2 jaar (van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017) is de financiering van het Ondernemersfonds Teylingen gestopt. Het fonds neemt per 6 maart 2019 geen nieuwe aanvragen meer in behandeling.


Samenwerken en samen betalen

De Stichting Ondernemersfonds Teylingen heeft tot doel de samenwerking tussen ondernemers binnen de gemeente te bevorderen. Samen met ondernemers en bedrijven wil zij zorgen voor gezamenlijke profilering, promotie van bedrijven en de behartiging van de (economische) belangen van het bedrijfsleven. Het fonds beheert de gelden en zorgt ervoor dat deze beschikbaar komen ten behoeve van bestedingsvoorstellen voor en door ondernemers in Teylingen.


Economisch klimaat

Als bestuur van het Ondernemersfonds Teylingen zijn wij er van overtuigd dat het fonds een positieve bijdrage aan het economische klimaat in Teylingen kan leveren. Met deze motivatie blijven we aan de slag voor ondernemend Teylingen. Er zijn heel veel kansen en mogelijkheden. Wij zijn de ondernemers en bedrijven graag van dienst. Wij dagen de ondernemers (primair degenen die financieel bijgdragen hebben aan het OFT) uit om met goede, gezamenlijke plannen te komen.