D Disclaimer

Disclaimer Stichting Ondernemersfonds Teylingen

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Ondanks de zorg en aandacht die de Stichting Ondernemersfonds Teylingen aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De Stichting Ondernemersfonds Teylingen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

De Stichting Ondernemersfonds Teylingen behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site regelmatig aan te vullen of te wijzigen zonder enige kennisgeving.

 

Intellectueel eigendom
Deze website met alle onderdelen daarvan, zoals beelden, logo en teksten zijn eigendom van de Stichting Ondernemersfonds Teylingen. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Stichting Ondernemersfonds Teylingen. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Op de website OndernemersfondsTeylingen.nl en de Disclaimer is het Nederlands Recht van toepassing. Indien de Engelse versie van deze Disclaimer afwijkt of tot interpretatieverschillen leidt, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Bescherming Persoonsgegevens 

Ondernemersfonds Teylingen gaat zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met deze verklaring Bescherming Persoonsgegevens en de Disclaimer.

Ondernemersfonds Teylingen zal nimmer uw gegevens ter beschikking stellen aan derden. Tenzij daartoe aanleiding is en het ook in uw eigen – gekozen- belang zal zijn. In dat geval zal Ondernemersfonds Teylingen dat expliciet vermelden. Ondernemersfonds Teylingen zal nimmer commercieel misbruik maken van uw passief of actief verstrekte gegevens.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft u als sitebezoeker Ondernemersfonds Teylingen het recht op inzage. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke gegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Voor algemene informatie over de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het aanvragen van een brochure kunt u terecht bij de Infolijn van Postbus 51. Deze informatielijn is te bereiken op het gratis telefoonnummer 0800-8051.

 

Aansprakelijkheid

De site inhoud is zorgvuldig opgesteld en wordt voortdurend geactualiseerd. Desondanks kunnen wij voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud geen verantwoording nemen. Voor de inhoud van externe links kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden, die verantwoording ligt uitsluitend bij de betreffende exploitanten.

Teylingen, 29 maart 2016.