D Doel

Samen bouwen, samen sterker

Het Ondernemersfonds Teylingen (OF Teylingen) maakt het mogelijk om collectieve initiatieven door het bedrijfsleven, binnen de gemeente Teylingen, gezamenlijk te financieren als deze bijdragen aan het versterken van de economisch omgeving. Denk hierbij o.a. aan camerabeveiliging, gebiedspromotie of parkmanagement. Elk gebied heeft verschillende belangen, vandaar dat de gebieden zijn opgesplitst zodat de bedrijven zelf kunnen kiezen waar zij, in hun gebied, geld aan willen uitgeven. Daarnaast heeft het fonds als doelstelling om op een positieve manier een bijdrage aan de organisatiegraad en de verbinding tussen de verschillende gebieden en haar aanwezige bedrijfsleven te leveren. Samen bouwen, samen sterker.


De handen ineen slaan

Maar voor het bedrijfsleven is stil staan achteruit gaan. De economische omgevingsfactoren geven verontrustende indicaties voor ondernemers en bedrijven. De economische omstandigheden waren vele jaren voor veel ondernemers, bedrijven en branches (te) ongunstig. Koopstromen van zowel consumenten als bedrijven veranderen in een rap tempo. Onze regio staat op economische vergelijkingslijsten op een lage (veel te lage) plek ten opzichte van de kansen en mogelijkheden. Het is daarom van groot belang om binnen de gemeente Teylingen de handen ineen te slaan. Samenwerken om het economische klimaat in onze gemeente te verbeteren en te versterken. En samen werken aan het behouden van goed functionerend bedrijfsleven dat de toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien.


De doelstellingen

Samenwerken gaat niet vanzelf, maar kan resultaten opleveren. Na lange voorbereidingen is besloten om het Ondernemersfonds Teylingen (OF Teylingen) te starten. OF Teylingen moet en wil een rol spelen met de volgende doelstellingen:

Bijdragen aan een betere bedrijfsomgeving (lokaal en regionaal)

Verbeteren van de sfeer en samenwerking op de bedrijventerreinen en in de winkelkernen

Versterken van het collectieve draagvlak voor lokale, economische stimulansen

Versterken van de slagkracht en samenwerking binnen de gemeente door gezamenlijke inzet, communicatie en promotie

Realiseren van investeringen door lokale en regionale overheid ten behoeve van het bedrijfsleven (co-financiering)

Realiseren van praktische en financiƫle voordelen door netwerk, informatie en samenwerking (reductie bedrijfskosten)

Het merk Teylingen versterken

Voor alle ondernemers en gebieden

Het OF Teylingen is ingesteld voor het gehele bedrijfsleven. Eigenlijk is het nog ruimer: alle OZB-plichtigen van niet-woningen. Voor het gemak spreken wij op deze website in het algemeen over ondernemers en bedrijven. Winkeliers hebben uitgekeken naar het OF Teylingen. Het OF Teylingen zorgt er voor dat alle ondernemers in de winkelkernen nu financieel bijdragen aan collectieve voorzieningen (met name gezamenlijke promotie en publieksevenementen). In de praktijk profiteren ze er allemaal van (direct of indirect), terwijl in het verleden alleen de winkeliers, verenigd bij de Teylingen Ondernemersvereniging (TOV) meebetaalden. Het OF Teylingen richt zich op geheel Teylingen, dus ook de bedrijventerreinen, de recreatie, de zorgsector en agrarische sector. Samenwerking en gezamenlijk financieel bijdragen aan collectieve voorzieningen is op bedrijventerreinen meer uitzondering dan staande praktijk. De gemeenten hebben in praktijk andere prioriteiten en de focus op het bedrijfsleven is veelal beperkt. Het OF Teylingen maakt het nu mogelijk om die samenwerking te bevorderen. En juist doordat alle ondernemers financieel bijdragen krijgen we binnen de gemeente budget om dingen voor alle gebieden voor elkaar te krijgen. Kortom: Het Ondernemersfonds Teylingen is er voor, door en van haar ondernemers.