Einde OndernemersFonds Teylingen (OFT)

Na het stopzetten van de financiering van het OFT per 1 januari 2018 zijn aanvragen ontvangen voor een bijdrage uit het OFT. Conform de statutaire doelstellingen van het OFT heeft het bestuur die behandeld. Het bestuur constateert dat er onvoldoende beroep gedaan wordt op de haar ter beschikking gestelde middelen, voor bestedingsdoelen die overeenkomen met haar oorspronkelijke doelstellingen. Het bestuur heeft dan ook besloten om met ingang van heden, 6 maart 2019, geen nieuwe aanvragen in behandeling te nemen. Uiteraard worden lopende (gehonoreerde) aanvragen afgewikkeld.

Afronding

Zodra één en ander is afgewikkeld, waaronder begrepen verantwoording ter zake de besteding van de subsidie conform de toepasselijke subsidieregels, worden de resterende subsidiemiddelen terug gestort naar de gemeente. Het bestuur heeft aldus het college van B&W, bij monde van wethouder B. Brekelmans, geïnformeerd.

Teylingen, 6 maart 2019

Bestuur OFT