Het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Teylingen (OFT) presenteert het jaarverslag over 2016.

Opstartjaar

Het jaar 2016 was voor het Ondernemersfonds Teylingen een opstartjaar. Na de politieke besluitvorming door de gemeenteraad van Teylingen kon het fonds per 1 januari 2016 actief aan de slag, na een voorbereidingsperiode. De onderliggende stichting is notarieel op 16 juli 2015 opgericht. Met name de eerste 6 maanden van 2016 kenmerken zich als aanloopperiode. Medio 2016 kreeg de stichting de beschikking over de door Gemeente Teylingen via een opslag op de WOZ-niet-woningen opgehaalde gelden.

 

Projectaanvragen

Vanaf medio 2016 kwamen de projectaanvragen uit de diverse gebieden en sectoren op gang. Diverse collectieven van ondernemers hebben in totaal 10 plannen ingediend, welke zijn gehonoreerd, na toetsing aan de daartoe opgestelde criteria. De Stichting stimuleert daarbij gezamenlijke, lokale inkoopactiviteiten.

 

Verbindende rol

Gedurende het opbouwjaar 2016 heeft het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Teylingen aandacht besteedt aan haar verbindende rol, zowel binnen de gebieden en sectoren, als binnen ondernemend Teylingen als geheel. Hier was na de complexe aanloop naar de tot standkoming van het fonds, duidelijk behoefte aan. Gedurende 2017 krijgt dit verdere vorm en zal toegewerkt worden naar een evaluatie van de opzet en werking van het fonds.

Jaarverslag OndernemersFonds Teylingen 2016