Het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Teylingen (OFT) presenteert het jaarverslag over 2017.

Verbindende rol

Het jaar 2017 was voor het Ondernemersfonds Teylingen het tweede pilotjaar. In 2017 heeft het bestuur een vervolg gegeven aan de uitrol van het fonds. Dit heeft geleid tot een flink aantal plannen die ingediend en gehonoreerd zijn. Tevens zijn gesprekken gevoerd met alle betrokken belangenbehartigers en gemeente Teylingen. Dit ter voorbereiding op de eerder afgesproken evaluatie en daarop volgend de politieke besluitvorming over een mogelijk vervolg. Het fondsbestuur heeft hierin haar verbindende rol opgepakt.

Evaluatie

Volgens afspraak heeft het bestuur van het Ondernemersfonds Teylingen het initiatief genomen om een enquête onder de Teylingse ondernemers te laten uitvoeren. Hierbij is nauw samengewerkt met zowel de Teylinger Ondernemers Vereniging (TOV) als met de Vrije Ondernemers Teylingen (VOT). De resultaten van de enquête zijn geanalyseerd en met een adviesrapport aangeboden aan de gemeenteraad en het college van Burgemeesters & Wethouders van Teylingen.

Besluit

In de raadsvergadering van 30 november 2017 heeft een meerderheid van de gemeenteraad besloten om de financiering van het OndernemersFonds Teylingen vanaf 1 januari 2018 stop te zetten. Het OFT-bestuur heeft in vervolg hierop besloten om allereerst binnen het afgesproken convenant haar werkzaamheden over 2017 af te ronden. Deze werkzaamheden zijn gereed en leiden tot het jaarverslag over 2017, dat inmiddels is goedgekeurd door de externe accountant en aangeboden aan de gemeente Teylingen.

Jaarverslag OndernemersFonds Teylingen 2017

Vervolg

Voor het fondsbestuur is een nieuwe fase ingegaan, met een mandaat gebaseerd op de statuten van het fonds. Hierover is eerder dit bericht gepubliceerd.