Het bestuur van Stichting OndernemersFonds Teylingen rond momenteel haar werkzaamheden af. Over 2016 en 2017 bestond de mogelijkheid voor ondernemers in de categorie Agrarische en Zorg om retributie aan te vragen van de opslag op de WOZ voor het ondernemersfonds. Ondernemers die van die mogelijkheid nog geen gebruik gemaakt hebben, worden tot 31 augustus 2019 in de gelegenheid gesteld om alsnog een verzoek tot retributie in te dienen.

U richt uw verzoek per email aan: info@ondernemersfondsteylingen.nl.

Bij uw verzoek voegt u een kopie van de WOZ-aanslag over 2016 respectievelijk 2017, waaruit het betreffende WOZ-object blijkt. Markeer dit duidelijk. Geef daarbij aan op welk bankrekeningnummer u een eventueel retributiebedrag wenst te ontvangen.

Verzoeken die na 31 augustus 2019 binnen komen, worden niet meer in behandeling genomen.