Bestuur: “Ondernemersfonds gaat door, met beschikbare middelen”

 

Vanavond heeft de gemeenteraad van Teylingen het voorstel van het college van B&W over financiering van het Ondernemersfonds verworpen. Dat betekent dat in 2018 geen geld wordt toegekend aan het Ondernemersfonds. Het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Teylingen betreurt deze keuze. De raad heeft zich laten leiden door emotionele overwegingen en helaas niet gehandeld in het belang van samenwerking en economische ontwikkeling van geheel Teylingen.

Wat betekent dit voor het fonds?

Het OndernemersFonds Teylingen gaat een nieuwe fase in. Voor 2018 vindt geen aanvullende financiering plaats. De gelden die door de ondernemers in Teylingen zijn opgebracht blijven beschikbaar voor plannen die de samenwerking en economie versterken. Het fondsbestuur kiest ervoor om als een goed huisvader met deze middelen om te gaan. Het heeft inmiddels een werkwijze gereed om toekenning van fondsen eenvoudiger en transparanter te maken. Alvorens daarmee aan de slag te gaan neemt het bestuur de tijd om de gevolgen van de raadsbeslissing te beoordelen.

Voorzitter

Met de aanvaarding van een nieuwe werkkring, heeft voorzitter Esther Overweter per 30 november 2017 haar taken neergelegd. In de komende periode werken de overige bestuursleden aan invulling van de positie van voorzitter. Zodra deze bekend en benoemd is, volgt nadere berichtgeving.