Volop kansen voor initiatiefrijke ondernemers en mooie plannen

 

 

Nadat de gemeenteraad van Teylingen besloot om voor 2018 de financiering van het OndernemersFonds te stoppen, ontstond een nieuwe fase voor het OFT-bestuur. Direct is bekend gemaakt dat het bestuur zorgvuldig met de nog resterende beschikbare gelden zou omgaan en deze uiteraard beschikbaar zouden blijven voor de ondernemers in Teylingen. Allereerst was het zaak om de werkzaamheden over 2017 af te ronden. Dat heeft enige tijd in beslag genomen, maar is nu gereed.

 

Samenwerking stimuleren

Overeenkomstig haar statuten blijft het fonds collectieve ondernemersactiviteiten stimuleren. Het OFT-bestuur vindt het belangrijk dat alle ondernemers in Teylingen goed vertegenwoordigd zijn en ondersteunt daarom initiatieven om te komen tot één sterke nieuwe ondernemersvereniging in Teylingen. Daar zijn financiële middelen voor beschikbaar.

 

Werkwijze

Het fondsbestuur werkt vanaf 2018 met een nieuwe set spelregels. Daarbij kiest het OFT ervoor om op een eenvoudige en transparante wijze middelen beschikbaar te stellen aan collectieve plannen. Aanvragen voor collectieve plannen kunnen per email worden ingediend. Op de website van het fonds (http://www.ondernemersfondsteylingen.nl) zijn deze regels terug te vinden onder “Plannen“. Aanvragen zullen daar ook worden gepubliceerd, evenals de beslissing erop. Het OFT neemt aanvragen in behandeling totdat het budget van het OFT volledig benut is (op=op).

 

Kansen

In de afgelopen maanden heeft het OFT al verschillende verzoeken ontvangen, zowel uit de winkelcentra, uit bedrijventerreinen en vooral ook Teylingenbreed. Met name dat laatste vindt het OFT-bestuur een goede insteek. Er zijn volop kansen om de economische samenwerking binnen de gemeente verder te stimuleren. Het OFT draagt daar graag aan bij. Daarom roept het OFT-bestuur de ondernemers (primair degenen die hebben bijgedragen aan het OndernemersFonds) in Teylingen op om uiterlijk 31 juli 2018 plannen en projecten in te dienen.