De gemeenteraad van Teylingen heeft eind 2015 besloten om een Ondernemersfonds in te stellen met een experiment-periode van twee jaar. Afgesproken is dat de werking van het fonds in de 2e helft van 2017 wordt geëvalueerd. Hiertoe zijn evaluatiecriteria opgesteld. In samenwerking tussen de besturen van het Ondernemersfonds Teylingen, de Teylingen Ondernemers Vereniging (TOV) en de Vrije Ondernemers Teylingen (VOT) is, zoals eerder afgesproken, een evaluatiecommissie samengesteld, die deze evaluatie uitvoert.

Wij vragen uw medewerking aan de evaluatie door het invullen van een digitale enquête die ongeveer 10 minuten in beslag zal nemen. De evaluatiecommissie roept ondernemers en betalers op om mee te werken aan de enquête. Heeft u geen email ontvangen, stuur dan een deelnameverzoek aan info@ondernemersfondsteylingen.nl, o.v.v. uw naam, het OZB-object (adres, postcode, plaats) waar t om gaat en uw e-mailadres. U ontvangt dan een link naar de enquête. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.