P Plannen indienen

Voorwaarden aanvraag / plannen indienen
Een collectief van ondernemers (platform) in de gebieden, kernen of sectoren kunnen aanvragen bij het fonds indienen.

Het bestuur toetst of de aanvraag voldoet aan de volgende richtlijnen:
• Aanvragen kunnen uitsluitend door een collectief worden ingediend (dus niet door de individuele ondernemer) gevestigd in de gemeente Teylingen.
• Het platform dient representatief te zijn voor het betrokken gebied, kern of sector.
• De activiteit dient een collectief doel in het gebied, kern, sector of de gemeente.
• De keuze voor de activiteit is op democratische wijze tot stand gekomen.
• De activiteit betreft geen reguliere gemeentelijke taak, met andere woorden het is een aanvullende activiteit.
• De activiteit conflicteert niet met andere activiteiten in de gemeente.
• Er is voldoende budget binnen het trekkingsrecht beschikbaar voor het gebied, kern of sector om de activiteit te kunnen betalen.
• De aanvraag dient onderbouwd te worden met een gespecificeerde begroting.
Het fonds velt geen inhoudelijk oordeel over de plannen maar kan eventueel wel tips geven, bijvoorbeeld omdat elders in de gemeente vergelijkbare plannen bestaan en door samenwerking wellicht een kostenvoordeel te halen valt. De planvorming en het inhoudelijk debat over de bestedingen worden dus volledig door de ondernemers zelf gevoerd.

Aanvraag indienen
U kunt het aanvraagformulier ondertekend en voorzien van nodige bijlagen naar ons mailen of per post te versturen.
Zie contactgegevens op de contactpagina.

Upload een bijlage (pdf of jpeg)